• english
  • svenska
  • suomi

  1. tila


VÅR HISTORIK

1960

Oy Hetecom Ab:n historian juuret ulottuvat 1960-luvun alkuun, jolloin pienessä pajassa Euran pitäjässä aloitettiin traktorikaivurin telojen teollinen valmistus. Maanrakennuksessa 60-luku oli mm. soiden ojittamisen aikaa, ja tämän haastavan tehtävän suorittamiseksi oli telojen käyttö koneissa usein välttämätöntä. Tämän seikan oli havainnut myös pajan perustaja, joka itse oli ollut kaivamassa metsäojia Keski-Suomessa useiden vuosien ajan. Tämän kokemuksen pohjalta hän palasi Euraan kehittämään ja valmistamaan suoteloja, jotka tulisivat sekä toimimaan että kestämään myös vaativissa olosuhteissa. Tässä myös onnistuttiin ja telojen tuotanto kasvoi koko 60-luvun.

1970

70-luvulla telojen menekki jatkoi kasvamistaan. Tämän lisäksi pajan perustaja kehitti uusia telamalleja markkinoille tulleisiin eri merkkisiin traktorikaivureihin. Myös kaivinkoneiden kauhoja alettiin valmistaa laajemmassa mitassa. Molempien kehitystyössä auttoi sekä yhteydenpito konevalmistajiin että myös urakoitsijoilta saatu palaute. Myös kaupallisesti mentiin eteenpäin, myyntisopimuksia solmittiin useiden valtakunnallisten koneliikkeiden kanssa. Euran pajalla suoritettiin myös monesti traktorikaivurien suovarustelu, johon kuului mm. ylipitkien telojen vaatima lisäakseli koneen eteen. Parhaimpina vuosina teloja valmistettiin ja myytiin lähes 400 paria vuodessa.

1980

80-luku oli pajatoiminnassamme muutosten aikaa. Vilkkain ojitusbuumi oli takana ja telojen myynti oli kääntynyt laskuun. Tähän vaikutti myös konekannan muutos; tela-alustaiset ympäripyörivät kaivinkoneet tulivat vahvemmin markkinoille, niihin ei pajamme valmistamia erillisiä teloja tarvittu. Tämä tarkoitti painopisteen siirtymistä kauhojen valmistukseen. Myös tässä tarvittiin voimakasta kehityspanosta; Pajallamme 70-luvulla suunnitellut muoto-ojakauhat saivat seuraa uusista kauhamalleista, joita olivat mm. salaojakauha, kaapelikauha ja vesijohtokauha. 80-luvun puolessavälissä aloimme myös suunnitella ja valmistaa hydraulisesti kallistuvia luiskakauhoja. Kaiken kaikkiaan 80-luku näytti meille, että uutta voi syntyä vanhan tilalle.

1990

90-luvun alussa telauunit sammutettiin ja painopiste siirtyi erilaisten kauhojen suunnitteluun ja valmistukseen. Markkinoilla kaivinkonemerkkien ja -mallien määrä lisääntyi voimakkaasti mm. Kaukoidän koneiden maihinnousun myötä. Uudet konemerkit kasvattivat nopeasti markkinaosuuttaan, mutta näiden ensiasennuskauhat eivät olleet sen mallisia, mitä suomalainen urakoitsija kauhaltaan odotti. Pitkällä kokemuksellamme maanrakennusalasta pajamme pyrki vastaamaan tähän odotukseen, siinä hyvin onnistuen. Myös pikakiinnityslaitteen tarve lisääntyi konekohtaisen "kauhaparkin" kasvaessa, ja tämän seurauksena alkoi pajallamme pikaliittimien valmistus. Paja- ja konttorityön lisäksi vaadittiin kuitenkin paljon myös kenttätyötä urakoitsijoiden parissa, jotta voitiin varmistua uusien mallien toimivuudesta myös käytännössä. Aikaisempi kokemus telojen valmistuksesta antoi meille myös tietoa eri teräsmateriaalien ominaisuuksista. Tätä voitiin soveltuvin osin hyödyntää myös kauhanvalmistuksessa, joka nyt oli tuotantomme päähaara.

2000

Uuden vuosituhannen alku oli uudistumisen aikaa yrityselämässämme. Vuodesta 2001 alkaen toiminta muuttui osakeyhtiöpohjaiseksi. Myös näkyvyyteen sekä printtimediassa ja internetissä panostettiin. Domain-nimi www.hetecom.com on ollut käytössämme 2000-luvun alusta asti. Uusi tekniikka edisti myös yhteydenpitoa asiakkaisiin. Eri kauhatyypeistä luiskakauhan suosio kasvoi, sitä valmistimme sekä kallistuvana että kiinteänä versiona. Viimeksi mainittua varten kehitimme myös kallistuvan pikakiinnikkeen, jota valmistettiin tilauksesta kunkin konetyypin mittojen ja painoluokan mukaan. 2000-luvun tehokkaat kaivinkoneet ja niiden haasteelliset työmaat asettivat paljon vaatimuksia sekä kauhojen rakenteelle että kulutuskestävyydelle. Vastauksemme tähän haasteeseen oli jo vuosikymmeniä sitten aloitettu intensiivinen kehitystyö, josta seurasi laadukkaita ja kestäviä kauhoja, ja joiden mallit oli suunniteltu maanrakentajan vaatimusten pohjalta. Tässä päämäärässä Hetecom Oy:tä auttoi myös materiaalitekniikan kehitys, etenkin kovat kulutusta kestävät teräkset, joiden hyvä työstettävyys ja hitsattavuus edesauttoivat niiden hyödyntämistä eri rakenteissa. Hyvä palaute kentältä sai aikaan myös sen, että kulutusteräksen myynti, sekä leikattuna että kokonaisina levyinä, tuli muodostamaan merkittävän osan Hetecom Oy:n toiminnasta.

2010

Tämäkin vuosikymmen on tuonut muutoksen tuulia tullessaan. Lisääntynyt kauhojen tuonti on muuttanut kilpailutilannetta markkinoilla. Hetecom Oy:n yhtenä painopisteenä tässä muutosten ajassa on asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan tarjota "räätälöityjä" ratkaisuja mm. urakoitsijoille ja maanrakennusliikkeille. Näitä ovat esimerkiksi erikoiskauhat, kauhojen muutostyöt ja prototyypit kauhoista. Lisäksi toimitamme erilaisia kauhojen kiinnitysosia, sekä varastosta että tilauksen mukaan. Toisena keskeisenä alueenamme on kulutusta kestävien terästen myynti, sekä kokonaisina levyinä että mittojen mukaan leikattuina osina. Maailma muuttuu ja markkinat sen mukana. Tästä huolimatta voidaan edelleenkin todeta: Pitkä kokemus ja asiantuntemus takaavat Hetecom Oy:n laadun.