• english
  • svenska
  • suomi

  1. tila


NYHETEN

Oy Hetecom Ab:n historian juuret ulottuvat 1960-luvun alkuun, jolloin pienessä pajassa Euran pitäjässä aloitettiin traktorikaivurin telojen teollinen valmistus. Maanrakennuksessa 60-luku oli mm. soiden ojittamisen aikaa, ja tämän haastavan tehtävän suorittamiseksi oli telojen käyttö koneissa usein välttämätöntä. Tämän seikan oli havainnut myös pajan perustaja, joka itse oli ollut kaivamassa metsäojia Keski-Suomessa useiden vuosien ajan. Tämän kokemuksen pohjalta hän palasi Euraan kehittämään ja valmistamaan suoteloja, jotka tulisivat sekä toimimaan että kestämään myös vaativissa olosuhteissa. Tässä myös onnistuttiin ja telojen tuotanto kasvoi koko 60-luvun.

70-luvulla telojen menekki jatkoi kasvamistaan. Tämän lisäksi pajan perustaja kehitti uusia telamalleja markkinoille tulleisiin eri merkkisiin traktorikaivureihin. Myös kaivinkoneiden kauhoja alettiin valmistaa laajemmassa mitassa. Molempien kehitystyössä auttoi sekä yhteydenpito konevalmistajiin että myös urakoitsijoilta saatu palaute. Myös kaupallisesti mentiin eteenpäin, myyntisopimuksia solmittiin useiden valtakunnallisten koneliikkeiden kanssa. Euran pajalla suoritettiin myös monesti traktorikaivurien suovarustelu, johon kuului mm. ylipitkien telojen vaatima lisäakseli koneen eteen. Parhaimpina vuosina teloja valmistettiin ja myytiin lähes 400 paria vuodessa.

80-luku oli pajatoiminnassamme muutosten aikaa. Vilkkain ojitusbuumi oli takana ja telojen myynti oli kääntynyt laskuun. Tähän vaikutti myös konekannan muutos; tela-alustaiset ympäripyörivät kaivinkoneet tulivat vahvemmin markkinoille, niihin ei pajamme valmistamia erillisiä teloja tarvittu. Tämä tarkoitti painopisteen siirtymistä kauhojen valmistukseen. Myös tässä tarvittiin voimakasta kehityspanosta; Pajallamme 70-luvulla suunnitellut muoto-ojakauhat saivat seuraa uusista kauhamalleista, joita olivat mm. salaojakauha, kaapelikauha ja vesijohtokauha. 80-luvun puolessavälissä aloimme myös suunnitella ja valmistaa hydraulisesti kallistuvia luiskakauhoja. Kaiken kaikkiaan 80-luku näytti meille, että uutta voi syntyä vanhan tilalle.